Prefectul a dispus extinderea controlului la păşuni în tot judeţul

 

Prefectul judeţului Suceava, domnul Sorin Arcadie Popescu, a dispus în baza Ordinului Prefectului – Judeţului Suceava, nr.144/2011 verificarea  modului de administrare a păşunilor comunale în localităţile Crucea, Dorna Candrenilor, Iacobeni, Panaci, Poiana Stampei şi Stulpicani.

Verificările au fost efectuate în perioada 03.05. – 10.05.2011 şi au vizat o serie de aspecte ce privesc:

  1. Existenţa şi  actualizarea  inventarului domeniului public şi privat ale unităţii administrativ teritoriale.
  2. Hotărârea Consiliului local privind stabilirea modului de administrare.
  3. Modul de organizare şi desfăşurare a procedurii de atribuire a suprafeţei de păşune.
  4. Încasarea drepturilor băneşti de către autoritatea locală privind darea în folosinţă a păşunii.
  5. Efectuarea  lucrărilor de întreţinere a păşunii de către beneficiarul dreptului de folosinţă şi verificarea acestora de către autoritatea locală.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat  deficienţe privind administrarea acestor bunuri, astfel:

  1. În conformitate cu Legea administraţiei publice locale  nr.215/2001, republicată, nu există actualizarea inventarierii bunurilor ce aparţin unităţii administrativ teritoriale, care se realizează anual, iar primarii nu a prezentat Consiliilor Locale modul de utilizare al acestor bunuri, pentru anul precedent (comuna Stulpicani, comuna Iacobeni şi comuna Dorna Candrenilor).
  2. S-a constatat totodată că nu există un program de păşunat raţional, cu respectarea perioadei de refacere a covorului vegetal după fiecare ciclu de păşunat şi nu s-a verificat  încărcătura de animale/ha/contract, a existenţei utilităţilor zoopastorale cât şi efectuarea   lucrărilor de întreţinere al păşunilor.
  3. Consiliile locale nu au stabilit în mod concret modul de administrare al păşunilor, în sensul că aspectele privind administrarea păşunilor au fost discutate şi menţionate în procesul verbal al şedinţelor, dar nu s-au pronunţat prin hotărâri în acest sens.

Creşterea animalelor fiind o activitate de interes judeţean, s-au dispus măsuri în vederea îmbunătăţirii nivelului de producţie şi utilizării eficiente a pajiştilor, fiind în corelaţie directă cu cantitatea şi calitatea producţiilor animaliere obţinute, în principal din exploatarea speciilor de taurine şi ovine.

Astfel, până la data de 30.06.2011, primarii trebuie să actualizeze bunurile ce aparţin domeniului public şi privat al unităţii administrativ teritoriale, să prezinte un raport în şedinţa consiliului local cu privire la modul de administrare a acestora, să dispună întocmirea Planurilor de amenajament pastoral, întocmite pentru păşunile aflate în administrare, pentru care nu au fost încheiate contracte, urmând să depună cereri de plată la APIA Suceava, în conformitate cu Ordinul nr.67/2011, al Ministerului Agriculturii.

În urma concluziilor desprinse la cele 6 localităţi, Prefectul judeţului Suceava, domnul Sorin Arcadie POPESCU, a decis extinderea acţiunilor de control la toate unităţile administrativ teritoriale din judeţ, începând cu 16.05.2011, urmând ca la sfârşitul lunii să fie prezentate concluziile şi să se dispună măsuri.

 

 
 
 

0 Comentarii

 

Fii primul care comenteaza acest subiect.

 

Lasa un comentariu