Măsuri de prevenire a febrei aftoase

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Suceava a aprobat în şedinţa extraordinară de miercuri planul de măsuri pentru prevenirea răspândirii febrei aftoase pe teritoriul judeţului Suceava, având în vedere evoluţia febrei aftoase pe teritoriul Bulgariei şi Turciei, precum şi apariţia unui număr foarte mare de focare în aceste ţări.  Purtătorul de cuvânt al Prefecturii Suceava, Monica Tătaru, a spus că planul de măsuri a fost întocmit de către Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de epizootii şi supravegherea contaminării radioactive, chimice, bacteriologice a produselor vegetale şi animale.  Principalele măsuri cuprinse în planul de măsuri aprobat de CJSU Suceava prevede: interzicerea importurilor din Turcia şi mişcărilor prin comerţ intracomunitar din Bulgaria de animale vii din speciile susceptibile, a produselor de origine animală şi a subproduselor, agenţii economici trebuind să notifice intenţia de a efectua importuri sau comerţ intracomunitar; extinderea controalelor în trafic, cu echipe de control mixte (Poliţie, Jandarmerie, medici veterinari oficiali) pentru a depista eventualele transporturi ilegale de animale; mişcările de animale din speciile receptive la febra aftoasă, şi nu numai, se vor efectua doar după certificarea sanitară veterinară de către medicii veterinari de la origine şi se va face doar în târgurile autorizate sanitar veterinar; medicii veterinari de liberă practică vor efectua examene clinice cu ocazia celorlalte acţiuni sanitar veterinare ce se execută în această perioadă,  în vederea depistării eventualelor cazuri de boală la animalele receptive; mişcările de animale din speciile receptive la febra aftoasă, şi nu numai, se vor efectua doar după certificarea sanitară veterinară de către medicii veterinari de la origine şi se va face doar în târgurile autorizate sanitar veterinar; Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava vor lua măsuri pentru a împiedica pe orice cale trecerea liberă a animalelor domestice şi sălbatice receptive de o parte şi de alta a liniei de frontieră, se vor sechestra pe loc şi se vor supune examenelor sanitar veterinare animalele care au trecut peste frontieră în interiorul ţării, se va interzice păşunatul în zona de frontieră pe o adâncime mai mare de un kilometru şi se va interzice adăpatul pe linia de frontieră, în caz de forţă majoră acesta se va permite numai în amonte de localităţile vecine de pe malul opus, din ţara vecină; organele silvice vor anunţa imediat medicului veterinar orice suspiciune de boală la animalele salbatice sau dacă au găsit animale moarte în fondul silvic; se va verifica cu atenţie ca certificatele de sănătate prevăzute în Directiva 64/432/CEE pentru bovinele vii, fără a aduce atingere articolelor 8b şi 9 din Decizia 2008/855/CE, pentru porcine, precum şi în Directiva 91/68/CEE pentru ovinele şi caprinele vii, ce însoţesc animalele expediate din zone ale teritoriului Bulgariei ce nu sunt enumerate la anexa I şi anexa II către alte state membre, să conţină următorul text: “Animale în conformitate cu Decizia 2011/8/UE a Comisiei din 6 ianuarie 2011 privind anumite măsuri provizorii de protecţie contra febrei aftoase din Bulgaria”. Prefectul de Suceava, Sorin Arcadie Popescu, a solicitat, după şedinţa CJSU, tuturor instituţiilor statului să depună toate eforturile, conform competenţelor acestora, pentru implementarea măsurilor aprobate.

 
 
 

0 Comentarii

 

Fii primul care comenteaza acest subiect.

 

Lasa un comentariu